Николай Денков: При подготовката на бюджета за 2024 г. ще бъде направен преглед на програмата за бедствия и аварии