Сега четете
През 2019 г. ще може да се гласува от смартфона

През 2019 г. ще може да се гласува от смартфона

В това е убеден Росен Желязков, председател на Държавна агенция „Електронно управление“. Той също смята, че хакерски атаки на изборите са възможни, но няма да застрашат резултатите.


kostinbrod

– Г-н Желязков, ще бъде ли въведено гласуването по интернет до 2019 г.?

– Електронното дистанционно гласуване е записано в Изборния кодекс и срокът е 2019 г. Системата ще се разработи съвместно от агенцията и ЦИК с финансиране от Оперативна програма „Добро управление“. Предстоят ни три основни дейности. Първата е анализ на практиките. В Европа водеща в това отношение е Естония, има пилотно електронно гласуване в Норвегия, Франция, кантона Женева.

Такива практики има в Австралия, Индия, но гласуването по интернет все още е алтернативен начин за упражняване правото на глас. Към проекта за интернет гласуване има много очаквания и опасения, свързани с тайната на вота, кибер сигурността, защитата на резултатите, за да не бъдат манипулирани. Втората дейност е на базата на анализа да се изгради подход. Да се проведат пилотните експериментални гласувания през 2018 г. И третата тема е самата система.

– Тоест държавата вече знае, че 2019 г. трябва да се гласува и по интернет и няма да се повтори скандалът с машините за предстоящия вот?

– Да, защото е ясно, че на изборите за Европейски парламент, които са редовни, вотът по интернет трябва да бъде алтернативен начин за гласуване независимо от коя точка на света и независимо от какво устройство – смартфон, компютър, таблет, лаптоп. Законът изисква решенията да са приложими за всякакви устройства. Трябва да бъдат предвидени механизми за възпиране на интервенции във вота. Системата ще бъде разработена с отворен код, който ще бъде публично достъпен, за да може да бъде проверен от всички. Това е един от начините да се покаже, че гласуването по интернет е сигурно и гарантира тайната на вота. Специално внимание ще бъде отделено на защитата от кибератаки.

– За да има гласуване по интернет, трябва да имаме електронна идентификация. Докъде стигна проектът за нея?

– Според закона електронната идентичност е възможността един човек да може да докаже своята самоличност в дигиталния свят. Това е предпоставка за ползване на всички електронни административни услуги. Електронното гласуване е невъзможно, без да има пълна съвместимост с националната база данни за населението, с автоматизираната информационна система „Гражданска регистрация“ и електронната идентичност. МВР вече има разработено детайлно техническо задание с над 2000 изисквания Гражданите ще могат да се идентифицират виртуално с електронен идентификатор, чиито носител може да бъде както лична карта, така и смарт-карта, смартфон, най-различни варианти, за да бъде използваем и удобен за гражданите.

– Догодина, когато трябва да бъдат издадени първите електронни идентичности, хората какво ще могат да ползват като услуги с тях?

– Това ще е универсален идентификатор и ще легитимира гражданите при заявяване на услуги. Има пикове в НАП или НОИ за ползването на съответните електронни услуги на тези институции. Електронната идентификация ще е универсална и ще е единственият начин човек да заявява услуга от администрацията и да я получава чрез своята защитена електронна пощенска кутия.

– Пиковете ще отпаднат ли?

– Секторните идентификатори са допустими от закона и не се изключват, но въвеждането на електронната идентификация ще бъде универсалният, по-достъпен и по-лесен за използване начин.

– Министерствата вече отворени ли са да ви дадат достъп до базите си с данни?

– Електронното управление е заявена и прокламирана държавна политика. Има стратегия и пътна карта, осигурено е финансиране, действа закон с всички механизми и има създадена държавна агенция, която провежда тази политика. Необходимо е обаче администрациите да я припознаят, защото при реализирането на електронното управление ползите са безспорни. Електронното управление улеснява и опростява взаимоотношенията с държавата на гражданите и бизнеса. Това няма как да се случи, ако същите процеси и документи, които са налични в „хартиения“ свят, се прехвърлят механично в електронния.

Администрациите трябва да се разделят с усещането си, че информацията, която създават, е за тяхно ползване. Това е информация, която се събира и използва в интерес на гражданите и на бизнеса. Това е много труден процес. Мисленето ни е доста консервативно. В момента има феодализация на информацията и всяка институция я използва, за да издава определени собствени документи.

Вижте и

Когато бъде въведено електронното управление, ще отпадне нуждата от удостоверяване на факти и обстоятелства, които вече са събрани от администрацията. В момента над 60% от административните услуги представляват издаване на удостоверения и хората просто ги пренасят в други учреждения, те са куриери между администрациите. При електронното управление този процес ще е автоматизиран и данните ще се споделят между институциите. В момента за всяко заявление се попълват лични данни, семейно положение, декларират се обстоятелства, които са вече налични.

Основният принцип за еднократно събиране и многократно използване на информацията от административните структури все още не е популярен в администрацията и това е главно предизвикателство. Част от приоритетните мерки включват изграждането на две централизирани автоматизирани информационни системи – Гражданска регистрация и Адресен регистър. Без тях електронното управление би било безсмислено.

Тази първа фаза трябва да приключи през следващата година и след това да се върви към същинските електронни административни услуги. Те ще са комплексни и организирани на принципа„събития от живота“ и „бизнес епизоди“. Примерно за покупката на жилище, която ангажира не само много административни структури, но и нотариусите, ще има много автоматизирани услуги, които не ангажират клиента, и една, а не множество такси.

– Електронното управление ще съкрати ли администрацията?

– То няма за цел съкращения, но е двигател за административна реформа. В момента всяка администрация има системна поддръжка, инте-гратори и пр. Когато капацитетът по предоставянето на една услуга бъде събран на едно място, това ще е огромно облекчение.

Ще ви дам пример с изграждането на т.нар. Държавен хибриден частен облак, който е един от приоритетите. С изграждането му ще бъдат обединени IT ресурсите. Това може да доведе до съкращаване с 50% на разходите за електроенергия и до 30% на тези за хардуер. Електронното управление може да свие разходите на администрацията с 15-20%.

– Какви са отговорностите на агенцията за спиране на хакерските атаки за тези избори?

– Агенцията осигурява свързаност чрез Единната електронна съобщителна мрежа за обмен на данни между ЦИК и районните избирателни комисии. Имаме отговорности и за повишаване на общото ниво на мрежова и информационна сигурност. В България бюлетините се броят офлайн. За съжаление, възможни са атаки срещу възлови сайтове главно от типа отказ от услуга (DDoS). както се случи на местните избори и референдума през октомври 2015 г. Атаките от типа DDoS обаче не представляват заплаха за преброяването и за отчитането на самия вот.

Каква е вашата реакция?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.