Сега четете
Позиция на Прокуратурата по доклада на Европейската комисия

Позиция на Прокуратурата по доклада на Европейската комисия

prokoraturaПОЗИЦИЯ

НА Ръководството на Прокуратурата по доклада на Европейската комисия относно
напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Ръководството на Прокуратурата на Република България оценява

мониторинговия доклад от 28.01.2015 г. като максимално реалистичен и
обективен. Докладът представя точна картина на действителното положение в
областта на правосъдието и вътрешните работи, с изводи и оценки, които
напълно се споделят. Отправените препоръки по отношение на съдебната власт,
противодействието на корупцията и организираната престъпност, следва да
бъдат основни ориентири и цели за изпълнение през 2015 г. за всички органи
на държавна власт.

Обективна е и оценката за постигнатото от българската
прокуратура. Отчетен е „значителен напредък“ в изпълнението на Плана за
действие, приет през 2013 г., съобразно препоръките тогава по Механизма за
сътрудничество и проверка. Положително е отношението към предложенията на
главния прокурор за децентрализация на прокурорската система и
предоставянето на допълнителни гаранции за ненамеса в работата на
прокурорите. Според доклада „положителни стъпки бяха предприети в
прокуратурата за отдаване на приоритет на случаите на корупция, като се
наблюдава увеличаване на броя на образуваните дела и на скоростта, с която
се разглеждат.“ Добра е оценката за началната работа на специализираното
звено за противодействие на корупцията, както и за предложенията, касаещи
промени в компетентността на специализираните съд и прокуратура.

Неоспорим е обаче общият извод за бавен напредък и
недостатъчна решителност за реформи. Противодействието на корупцията като
държавна политика, а и като работа на прокурорските органи, търпи
основателни критики, а организираната престъпност действително „продължава
да бъде проблем“ у нас.

Вижте и

Комисията препоръчва „изпълнение на новата съдебна стратегия
… както и на разработените идеи, представени от прокуратурата.“ Препоръчва
също „укрепване на капацитета на прокуратурата за преследване на случаите на
корупция на високо равнище“. В максимално кратък срок ръководството на
прокуратурата ще представи публично, на вниманието на парламентарно
представените политически сили и на министър-председателя експертен проект
за най-належащи минимални изменения в НПК. Основен акцент в проекта са
предложения относно мерките за процесуална принуда, насочени към решение на
проблема „с осъдените престъпници, които успяха да се измъкнат от
правосъдието и да се укрият“. Предлагат се и изменения, касаещи
специализираните органи на съдебната власт, както и изменения в други
закони. В същия срок ще е налице проект за създаване на специализирана
структура за противодействие на корупцията, действаща на територията на
цялата страна, на основата на специализираните звена, оценени положително в
доклада на ЕК. Още през м. декември 2014 г., в хода на дискусията по
актуализираната стратегия за съдебна реформа, е представен и проект за
изменение и допълнение на ЗСВ, в частта му относно прокуратурата.

Ръководството на прокуратурата е на категоричното становище
за продължаващата необходимост и позитивен ефект от действието на Механизма
за сътрудничество и проверка, имащ характера на катализатор и стимул за
реформи и решителни действия. Главният прокурор счита, че сега са необходими
обединени усилия на всички власти за изпълнение на препоръките на Комисията.
Прехвърлянето на отговорност или омаловажаването на проблемите е толкова
вредно, колкото и самоцелните критики, както и опитите полезните решения да
бъдат блокирани с конюнктурна политическа риторика.

Каква е вашата реакция?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.