Сега четете
Колегата Атанас Георгиев е вече Доктор по Икономика и Енергетика

Колегата Атанас Георгиев е вече Доктор по Икономика и Енергетика

20160620_160431 Колегата Атанас Георгиев е икономист, университетски преподавател и главен редактор на списание „Ютилитис. Завършил е магистратури по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и по „Финанси и банково дело” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.  Вчера след успешна защита в зала № 417, Блок 3 на  Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски” на докторска дисертация на тема: „Институционална независимост на националния енергиен регулатор в България”  вече е и „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – Енергетика).

Председател на научното жури беше  проф. д.ик.н Антоанета Симова. През годините той работи първо като хоноруван, а от 2007 г. и като щатен асистент в същия факултет. От 2005 до 2009 г. работи в сп. „Юкономикс” като консултант по преструктуриране в енергетиката, а впоследствие – като отговорен редактор на списанието.

От името на целият екип на Любословие.БГ, както и от мое лично име му честитя и му желая да е все така полезен и ползотворен за развитието на проефесианалните стандарти и морал в сектор Енергетика, а както и вчера заръча неговият научен ръководител проф. д.ик.н. Георги Чобанов да продължи школата и да развива наследници.

20160620_163142

През 2013 г. имах удоволствието, освен да напиша неговата преполъка за член на СБЖ, да взема и интервю от него. Ще го припомня, като обеща на вас- нашите читатели да се срещна с него и да го попитам какво се промени и как успява да развива и наука и медия, а същевремнно да спомага на КЕВР в регулаторните процеси, да е чест гост като енегриен ексерт, но и млад татко и любяш съпруг на жена си Мария.

Успех Наско!

Съветвам колегите енергийни журналисти и представителите на енергийните и ютилити компании да пречетат неговият автореферат, като и реценциите – на линка както следва.

Вижте и


С уважение и искрени емоции на споделената емоция от вчера,

Андрей Велчев, Д-р по политология, Главен редактор на Любословие.БГ

Д-р Георгиев с Д-р Велчев минути след защитата в Стопански факултет
Д-р Георгиев с Д-р Велчев минути след защитата в Стопански факултет
25.04.2013 /14:35 | Автор : Андрей Велчев | Източник: СБЖ

DSC_3063_12164Г-н Георгиев, добре дошли в СБЖ! Какво мотивира млад журналист и издател да стане член на СБЖ? Нали не е само фактът, че ще имате разпознаваема и престижна „прескарта” и добавка съм автобиографията?

Членството в Съюза на българските журналисти за мен е признание, че с колегите от списанията Ютилитис и Фасилитис и от Publics.bg изпълняваме задължението си като част от медийния сектор да предоставяме коректна, навременна и качествена информация на обществото. Основната причина да кандидатствам за член на СБЖ е желанието ми да обменя опит с колегите от гилдията и по възможност да работим заедно по различни съвместни инициативи.
Вие имате последователен път на репортер, ресорен журналист с тежък ресор, какъвто е Енергетиката,а сте вече и издател на реномирано списание за ютилити сектора.  Издайте тайната по издаването на луксозно, „бутиково” списание. Трудно ли Ви е?
Всяко начинание е трудно, особено в момент на криза като сегашния. За мен основната трудност през последните години беше да опозная и разбера сложен технически сектор като енергетиката и да го пречупя през призмата на моето икономическо образование. Помогна ми това, че енергийният сектор в България и в Европа в момента преминава през сложна пазарна трансформация и за разбирането му е необходим икономически поглед.
Важно е да отбележа, че за разбирането на сектора ми помогнаха много колеги-журналисти,  както от сп. Ютилитис, така и от други медии. Енергийният ресор е сложен и подкрепата на колегите за навлизането в него и коректното му отразяване е много важна. Мисля, че колегите от ресора са пример за това как може журналисти от различни медии да си помагат и сътрудничат при разбирането на процесите и отразяването на важните събития в него.
От какво образование има нужда младият човек, решил да приеме попрището на журналист? Пряко свързано с отрасъл или наречено още „ресор“ или преди всичко журналистическо?
Журналистическата диплома е много важна, но още по-важно е всеки колега да развива знанията си в конкретния ресор, в който работи. Това важи за всяка съвременна специалност – ако се разчита на университетското образование и не се търсят нови знания и умения, няма как да се постигне успех.
Затова много колеги участват в допълнителни специализации и дори магистърски програми по специалности, които са им интересни. И в енергийния ресор има доста такива примери. Както е модерно да се казва сега, образованието е непрекъснат процес на самоусъвършенстване.
Вие сте и зам. председател на Клуба на младия журналист към СБЖ, какво смятате да промените, за да е по-популярен той? Разкажете и за идеята Ви за създаване на Клуб на енергийния репортер и иницииране на все по важните в медийното пространство въпроси по проблемите на Енергетиката.
Мисля, че младите колеги-журналисти могат само да спечелят от повече съвместни дейности и клубове „по интереси”. Затова се надявам заедно с екипа в Клуба на младия журналист към СБЖ да стартираме постепенно серия от обучения и други инициативи за младите ни колеги.
Една от конкретните идеи е да организираме серия от семинари за енергийния сектор, в които да поканим както някои от доайените на ресора, така и експерти по икономика и регулиране в енергетиката. Разбира се, бихме организирали подобни семинари и по заявки на колеги от други ресори.
Един медиен мит и за финансирането на изданията. Вие как финансиратеPublics.bg и сп. Ютилитис?
B2B (business-to-business) изданията имат две големи предимства спрямо традиционните медии. На първо място, тиражите са ограничени и насочени към професионалистите и компаниите, които работят в съответния сектор. Това означава и по-ниски разходи за печат и разпространение, защото повечето подобни издания разчитат само на абонамент.
На второ място, тези издания може да се финансират допълнително чрез организиране на тематични конференции и обучения, както и чрез специални рекламни издания като каталози и секторни проучвания – нещо, което ние също правим. Не бих казал, че е лесно да се работи при сегашните свити рекламни бюджети, но засега успяваме да финансираме изданията си по този начин.
Вашето пожелание към членовете на СБЖ и читателите на сайта ни?
Пожелавам на всички колеги да запазят борбения си дух и желанието да търсят истината въпреки трудните времена, в които живеем. И нека си помагаме взаимно – поне толкова, колкото сме го правили до момен
Каква е вашата реакция?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.