Сега четете
Андрей Велчев представя първата си самостоятелна книга

Андрей Велчев представя първата си самостоятелна книга

POKANA AVVСкъпи читатели,

Имамe удоволствието да ви поканим на официалното представяне на първата самостоятелна книга на Андрей Велчев: „Управление на комуникациите при публичните политики“.

Ще ви очаквамe на 26.11.2018 г. от 18.30 ч. на едно от най-космическите места в София – на ул. „Ангел Кънчев“ №3.

Монографията: „Управление на комуникациите при публичните политики“ е един интересен нов поглед към комуникациите и съпричастността – голямото бяло поле в изследванията на публичните политики. Рецензентът на колегата Апдрей Велчев, популярния политолот проф. Александър Маринов пише в първите думи на изданието:

Всички ние сме еднокрили ангели – можем да полетим, само ако се прегърнем  Лучано де Крешенцо

Има важна символика във факта, че представената на вниманието на читателя книга на един млад автор обхваща проблемна област, сравнително слабо разработена в световната научна литература в сферата на анализа на публичните политики и напълно игнорирана в България. Става дума за комуникациите в процеса на политиките и тяхната роля за изграждане на трайни позитивни отношения между заинтересуваните страни (или на обществена съпричастност, ако използваме предпочитаната от Андрей Велчев терминология). Ако прибавим и обстоятелството, че водещ акцент в този монографичен труд е изучаването на комуникациите при стратегическите публично-частни партньорства, новаторството придобива наистина впечатляващи измерения.

Навлизането в нови, слабо изследвани научни полета е несъмнено, но далеч не водещо достойнство на книгата. Чели сме немалко научни публикации, чиито автори заслужават похвала за смелостта да предприемат подобни рисковани инициативи, но – за нищо повече. Куражът да тръгнеш по неутъпкана пътека е нужен, но недостатъчен. Намерението е важно, но решаващ е резултатът.

Впечатляващото в монографичното изследване е постигането на цял ред твърде трудни съответствия:

• между предизвикателството да поставиш нови теми и способността да ги рамкираш и разработиш на високо теоретично и приложно ниво;

• между формулирането и аргументирането на оригинални собствени идеи и коректното ползване на широк кръг научни резултати, имащи пряко и косвено отношение към материята;

Вижте и

• между научната строгост и гражданската чувствителност

• между разностранния личен опит (доста впечатляващ за човек в четвъртото десетилетие на живота си) и готовността непредубедено да се представят и приложат разнообразни гледни точки.

***

Андрей Велчев е главен редактор на luboslovie.bg. Доктор по Политология (Публична администрация) на Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“, магистър по Политически мениджмънт и публични политики и по Масови комуникации в Нов български университет. Автор е на множество публикации посветени на проблемите на политическите комуникации, журналистиката, маркетинга. Член на Българското дружество за връзки с обществеността, Съюза на българските журналисти и International Federation of Journalists.

Каква е вашата реакция?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.